Vytváření balíčků knih pro dospívající ke zvýšení oběhu, experiment

Přes den pracuji v systému veřejné knihovny Fort Worth v oddělení rozvoje sbírek (důležitá poznámka: toto je můj soukromý a osobní blog, jen mě nechávají mluvit o skvělých věcech, které tam občas děláme). FWPL je systém se 17 pobočkami a jako všechny velké systémy máme pobočky různých velikostí. To znamená, že pro některé z menších poboček, jak dostáváme nové knihy, se starší tituly s menším nákladem přesouvají do určitého typu úložiště v naší největší pobočce. Patroni si mohou tituly zadržet a přesto si je nechat rozeslat, ale většina titulů skončí za několik let „mrtvá“, což je povaha zvířete. Chtěl jsem však provést experiment a zjistit, zda mohu využít koncept knižních balíčků ke zvýšení celkového oběhu beletrie pro dospívající. A použití těchto takzvaných „mrtvých“ titulů (skutečně titulů úložiště), bylo tím nejlepším výchozím místem pro můj experiment.

Vytahování a organizování knih pro svazky knih

Abych vytvořil svazky knih, procházel jsem police a hledal jakýkoli titul, který měl v zásobě 2 nebo více titulů. Pro svůj experiment jsem nakonec vytáhl zhruba 163 titulů. Mnoho z titulů jsem znal, ale byly některé, které jsem neznal. Takže teď jsem potřeboval vymyslet, jak je časově efektivně seskupovat.