Teen Girls and Magic in the 1900s, host post Sacha Lamb

Když andělé opustili starou zemi je pohádka založená na historii, konkrétně na tom, co je v americké židovské historii známé jako Velká vlna přistěhovalectví. To trvalo zhruba od roku 1880 do počátku 20. let 20. století. Mám magisterský titul s prací o židovských ženách a imigraci ve dvacátých letech minulého století a andělé spojuje mou lásku k historii s láskou k folklóru. V mnoha ohledech je to reakce na knihy, které mě jako první inspirovaly ke studiu historie: moje stálá dětská strava Milá Ameriko deníky a další romány, které pomocí poutavých hlasů náctiletých dívek seznamovaly čtenáře s různými časy a místy.

Během Velké vlny jsou viditelnými herci zejména dospívající dívky. Továrny a textilní továrny velkých měst na počátku 20. století byly plné mladých žen, z nichž mnohé byly mladší 20 let, některé z nich byly prvními členy své rodiny, kteří přišli do Ameriky, nebo prvními, kteří se naučili anglicky. V židovských komunitách východní Evropy, kde muži a chlapci toužili po náboženském vzdělání a diskriminační zákony držely Židy mimo sekulární vzdělání a mnoho profesí, se dívky a ženy staly živiteli rodiny. Tyto „dcery Štetlů“ (název skvělé knihy o židovských imigrantkách od Susan Glennové) vyšly ze svých domovů a vtáhly své rodiny a komunity do moderního industrializovaného světa.