Když se kávoví farmáři potýkají s krizí, farmáři trpí nejvíce Daily Coffee News od Roast Magazine

Foto s laskavým svolením autorů. Práce je jedinou největší složkou výrobních nákladů většiny pěstitelů kávy. Například v Latinské Americe tvoří pracovní síla většinu výrobních nákladů. Když vnější tlaky negativně ovlivňují marže zemědělců, zemědělci mají přirozeně tendenci snižovat náklady na zisk jakýmkoli možným způsobem. Vzhledem k tomu, že cena práce je primárním nákladem, nad kterým mají … Read more