Teen Girls and Magic in the 1900s, host post Sacha Lamb

Když andělé opustili starou zemi je pohádka založená na historii, konkrétně na tom, co je v americké židovské historii známé jako Velká vlna přistěhovalectví. To trvalo zhruba od roku 1880 do počátku 20. let 20. století. Mám magisterský titul s prací o židovských ženách a imigraci ve dvacátých letech minulého století a andělé spojuje mou … Read more