Psaní Animal Point-of-View, příspěvek hosta PJ Gardnera

Za mou kariéru může EB White. Kdyby nepsal Charlotte’s Web Asi bych teď byla účetní místo dětského autora. Pak to zase mohla být chyba mého učitele ve třetí třídě. Byla to ona, kdo nám všem dodal výtisky knihy z knihovny, abychom mohli sledovat, jak ji četla nahlas. Pamatuji si, že jsem tak dychtil vědět, jestli bude Wilbur zachráněn, že jsem donutil svou abuelu, aby mi koupila kopii, abych mohla číst dopředu. Když jsem dorazil na konec, vyplakal jsem si oči – což je velký problém, protože jsem obrovský arachnofob.

I když, když o tom přemýšlím, můj vztah k příběhům o zvířatech začal ještě dříve Malý medvěd a Žába a ropucha. Byly to první knihy, které jsem četla sama a zbožňovala jsem je. Vlastně je mám pořád.