Nositelné technologie nám dávají superschopnosti – doufám, ale také se bojím; hostující příspěvek od autorky Elaine Kachala

Ještě na univerzitě jsem absolvoval kurz Sociologie zdraví a nemoci, který mě opravdu zaujal a přivedl mě na novou profesní dráhu. Pracoval jsem jako lékařský technolog, dostal jsem se do managementu nemocnice a uvažoval jsem o magisterském studiu v administraci zdravotní péče. Ale tento kurz sociologie mě přivedl k přemýšlení o sociálních, ekonomických a environmentálních problémech, které ovlivňují naše zdraví, pohodu a kvalitu života. Takže místo studia administrativy jsem dokončil magisterské studium environmentálních studií se zaměřením na politiku podpory zdraví a plánování.

Pracoval jsem pro vládní a zdravotnické agentury, vedl jsem výzkum a psal zprávy s doporučeními pro změny ve zdravotnictví a komunitním plánování s cílem zlepšit zdraví lidí. Společně s redakčními týmy jsme mluvili o tom, že „naše zprávy mají nohy“, aby inspirovaly lidi ke zlepšení. Brzy jsme objevili sílu příběhů, které vládám a veřejnosti vysvětlují složitá témata, místo abychom jen předkládali fakta. Považuji za uspokojující a vzrušující zkoumat nové téma, destilovat informace a pak o nich psát způsobem, který lidi přiměje k akci.