Historical Fiction & Nonfiction for Tweens, příspěvek hosta Susan J. Austinové

Na psaní historické beletrie pro střední ročníky mám nejraději přibližování živých období, lidí, událostí a míst působivým způsobem.. Bohužel až příliš mnoho dětí si myslí, že historie je seznam faktů a dat, která nejsou spojena s jejich životy, i když opak je pravdou. Historická fikce jim pomáhá vidět, že minulost je blíže současnosti, než si kdy představovali, že životy lidí, kteří žili dávno, se od jejich vlastních tolik neliší.

V mé nové knize Kreslení mimo čáry, se setkáváme s brilantní, nebojácnou a ambiciózní mladou Julií Morganovou vyrůstající ve viktoriánském Oaklandu v Kalifornii. Těžištěm příběhu je její raná léta, než se stala legendární architektkou, kterou známe dnes. Sledujeme, jak lpí na nepravděpodobném snu stát se architektkou na konci 19. století.