co je psaní? Hostující příspěvek od Michelle Mohrweis

Když jsem byl malý, představoval jsem si, co jsou spisovatelé. V hlavě jsem měl obrázek velmi vážně vypadající dámy, která měla na sobě jedny z těch přepychových kostýmových šatů a sedící u psacího stroje. Na tom obrázku se moc nehýbala. Nehybně seděla a soustředila se na psaní, vytlačovala příběhy čirým odhodláním.

Jak jsem vyrůstal, obraz se změnil.

Setkal jsem se s autory. Začal jsem si sám sebe představovat jako autora.

Psaní pro mě bylo vášní. Moc se mi to líbilo, ale bylo to také těžké.

Nejčastější radou, kterou jsem slyšel, bylo sednout si a přimět se psát každý den. Většinu svého života jsem si byl jistý, že to tak skuteční autoři dělali. Pokud jsem chtěl být vážným spisovatelem, musel jsem si sednout a psát. Musel jsem ze sebe slova vytlačit silou.